Travel Bubble ทางเลือกสำคัญช่วยการท่องเที่ยวในยุค Covid-19

ปัจจุบันการท่องเที่ยวนั้นซบเซาลงไปมากหลังจากเกิดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา แม้ว่าช่วงนี้การระบาดในประเทศเราได้มีการเบาลงแล้ว แต่การท่องเที่ยวก็ยังไม่กลับมาบูมเหมือนแต่ก่อน รวมไปทั่วทั้งโลกที่ประสบปัญหาเดียวกัน ทำให้แนวคิด Travel Bubble จากนักท่องเที่ยวคนไทยขึ้น Travel Bubble คือ การเปิดประเทศด้วยการ ท่องเที่ยวแบบจับคู่เดินทางระหว่าง 2 ประเทศ ที่ควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความมั่นใจว่ามีความปลอดภัยจากเชื้อไวรัส Covid-19 ทั้งยังต้องมีการพิจารณาจากมาตรการผ่อนคลายการควบคุมโรค มาตรการการเดินทางระหว่างประเทศ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย   ปัจจุบันมีตัวอย่างจาก ออสเตรเลีย ที่ได้มีการทำข้อตกลง ผ่านการจับคู่เดินทางกับประเทศนิวซีแลนด์ ที่จะเริ่มเปิดพรมแดนระหว่างกันช่วงเดือน ส.ค. นี้ ซึ่งประชากรระหว่าง 2 ประเทศ สามารถเดินทางไปมา ได้แบบไม่ต้องกักตัว 14 วัน และ มีเงื่อนไขเกี่ยวกับข้อตกลง … Read More