Home » ไลฟ์สไตล์ » ดีป้า โชว์ผลสำเร็จโครงการ ‘เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล’

ดีป้า โชว์ผลสำเร็จโครงการ ‘เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล’

ชู ThailandCONNEX เชื่อมต่อโอกาสไร้ขีดจำกัดแก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม

 

ดีป้า ประกาศความสำเร็จโครงการ ‘เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล’ ส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับธุรกิจผ่าน ThailandCONNEX แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ เชื่อมต่อโอกาสทางการตลาดแบบไร้ขีดจำกัด เผยผู้ประกอบการตบเท้าเข้าร่วมแพลตฟอร์มแล้วกว่า 100,000 ราย มีสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมากกว่า 200,000 รายการ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 12,000 ล้านบาท

 

            ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า
โครงการ ‘เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล’ ถือเป็นกิจกรรมสร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดย ดีป้า บูรณาการการทำงานกับ บริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัด พัฒนาแพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ ThailandCONNEX เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางรูปแบบ Business to Business (B2B) ในลักษณะ Wholesales สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้สามารถเข้าถึง นำเสนอสินค้าและบริการสู่ผู้ให้บริการท่องเที่ยว (Online Travel Agents : OTAs) ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีการจัดทำธนาคารข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว และโทเคนดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว

 

ทั้งนี้ ดีป้า ดำเนินโครงการ ‘เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล’ ผ่านการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – ตุลาคม 2566 ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม Campaign Marketing เปิดพื้นที่ให้ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการด้านการนำเที่ยว และอินฟลูเอนเซอร์ไทยและต่างชาติได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจ แนะนำและเชิญชวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้าร่วมแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX กิจกรรม Digital Tourism Business Matching 5 ภูมิภาค ครอบคลุม 5 จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ นครราชสีมา ภูเก็ต และ ชลบุรี เพื่อให้ความรู้และเพิ่มทักษะดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย รวมถึงการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลจากผู้ประกอบการเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว (Travel Tech) ในงาน Digital Tourism Fair และ Digital Tourism Unboxed เปิดประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว

 

ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวต่อว่า โครงการ ‘เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล’ ได้รับกระแสตอบรับและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย มีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมกว่า 2,800 ราย ผู้ประกอบการด้าน Travel Tech กว่า 50 รายเกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวผ่านคูปองดิจิทัลกว่า 5,600 สิทธิ์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 260 ล้านบาท ขณะที่แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ ThailandCONNEX ได้รับความนิยมอย่างสูง มีผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาทิ กลุ่มธุรกิจที่พัก ร้านอาหาร และธุรกิจบริการเช่ายานพาหนะเข้าร่วมแพลตฟอร์มดังกล่าว 108,659 ราย มีสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 201,764 รายการ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 12,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นส่วนช่วยสำคัญในการพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวและผลักดันประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

 

ThailandCONNEX จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ลดการพึ่งพาแพลตฟอร์มต่างชาติ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย  โดย ดีป้า เชื่อมั่นว่า การผนึกกำลังในหลากหลายมิติจะส่งผลให้แพลตฟอร์ม ThailandCONNEX เป็นองค์ประกอบสำคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวสามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มที่เป็นของคนไทย และจะทำให้แพลตฟอร์มของคนไทยสามารถก้าวสู่ระดับโลกได้ในอนาคต แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยต้องปรับตัวให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในยุคดิจิทัลด้วย
ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

 

ด้าน นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทราวิซโก เทคโนโลยี กล่าวเพิ่มเติมว่า ทราวิซโก เทคโนโลยี พร้อมที่จะร่วมสนับสนุนและผลักดันการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยด้วยการส่งเสริมให้เครือข่ายพันธมิตรและผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยทรานส์ฟอร์มตัวเองผ่านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อน ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน การหาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่แพลตฟอร์ม ThailandCONNEX ตลอดจนวางแผนร่วมกับพันธมิตรต่างชาติในการประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มกับ OTAs ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อเชื่อมต่อโอกาสแบบไร้ขีดจำกัดให้กับผู้ประกอบการ อีกทั้งเป็นส่วนสำคัญในการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 

สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยและประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าร่วมแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX หรือติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ www.thailandconnex.com, Facebook Page: ThailandCONNEX และศูนย์บริการลูกค้า 0 2171 9900

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *